יואב זילברדיק

פתחו את השער

פתחו את השער

אם הרחובות יכלו לדבר

אם הרחובות יכלו לדבר