עמק הצבאים

איפה יקום "עמק הצבאים" הבא?

איפה יקום "עמק הצבאים" הבא?