"אל געת"

איפה יקום "עמק הצבאים" הבא?

איפה יקום "עמק הצבאים" הבא?